Štěrkovny a pískovny
Výrobci drtí, štěrkopísků a písků všech frakcí. Jednotlivé provozovny z celé ČR.
Recyklované kamenivo
Mobilní i stabilní recyklační centra. Drcení a prodej recyklátů.
Ušlechtilá kamenická výroba
Obkladové a dlažební desky, schodišťové stupně. Údržba a renovace kamene.
Hrubá kamenická výroba
Dlažební kostky, dlažby, obrubníky, krajníky, staničníky, kámen pro zdivo  apod.
Stroje, náhradní díly
Technologické linky pro těžbu, zpracování a expedici kameniva. Kolové nakladače, manipulátory, demoliční stroje, stavební stroje.
Instituce, laboratoře
Certifikační orgány, zkušebny kamene a kameniva, poradenství ... .
Doprava
Dopravní firmy - doprava kameniva po celé ČR.

         Kámen Zbraslav, spol. s r.o.            M-SILNICE a.s.           KAMENOLOMY ČR s.r.o.         EUROVIA Kamenolomy, a. s.     Kámen a písek, spol. s r.o.      LB MINERALS, s.r.o.      
       COLAS CZ, a.s.            Českomoravský štěrk, a.s.             ZAPA beton a.s.             CEMEX Sand, k.s.              MORAVOSTAV Brno, a.s.          
        Těžební unie s.r.o.            ARSM            ŽPSV a.s.          GRANITA s.r.o.        Ammann Asphalt GmbH organizační složka         Slezské kamenolomy a.s.